Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

KUR'ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ

0,00 TL

Şu bilinsin ki bu Risâlemizde üzerinde durduğumuz ilk konu, Kur'ân-ı Kerim'i okumanın edepleriyle ilgilidir. 

Stok: Stokta Var

Adet:

-
+
Sepete Ekle

Şu bilinsin ki bu Risâlemizde üzerinde durduğumuz ilk konu, Kur'ân-ı Kerim'i okumanın edepleriyle ilgilidir. 

Bunlar da başlıca on tanedir. Malum olduğu üzere, istedikleri şeylere ulaşmaktan mahrum olanlar, ancak o şeye kavuşmak için riayet edilmesi gerekli olan usûl ve edepleri gözetmemeleri yüzünden yolda kalmışlardır.

Dolayısıyla bir Müslümanın, dünya ve ahiret saadetini kazanmak için en çok okuyup amel etmesi gereken Kur'ân-ı Hakim'den en büyük hisseye ulaşması onu okurken ve dinlerken gerekli edeplere uymasıyla mümkündür.

Bu yüzden bu Risâle Allah-u Te‘âlâ tarafından bize sarkıtılmış olan Kur'ân-ı Kerim'in ipine sımsıkı sarılabilmenin en güzel vesilesidir.

Yine bu Risâlemizde, günümüzün en büyük felâketlerinden olan, Kur'ân'ın tefsiri hakkında kendi görüşlerine dayanarak bilgisizce yorum yapmak gibi bir fitneye düşenlerin zemmi hakkında buyrulan hadis-i şerifleri açıklayarak Müslüman kardeşlerimizi uyarmaya çalıştık.

Ayrıca Kur'ân-ı Kerim'in en mühim konularından olan ve birçok insanın ayağının kaymasına sebep olan muhkem ve müteşabih ayetlerle ilgili geniş malûmata da bu Risâlemizde rastlayabilirsiniz.

Bu Risâlemizde özellikle Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hakkındaki mücadelenin yasaklığı, Ehl-i Sünnet dışı sapık fikirlere sahip olan kimselerden Kur'an-ı Kerim hakkında soru sorulmaması, meclislerinde oturulmaması ve onların ilimlerinden istifade edilmemesi gerektiği hususundaki konulara da geniş yer verdik.

İndirilebilir Dosyalar

Sipariş Formu